Gemeente Steenokkerzeel area


GEMEENTEBESTUUR STEENOKKERZEEL

14/10/2018 Verkiezing te Steenokkerzeel 1820Inderdaad. Er waren Gemeenteraadsverkiezingen en Provincieraadsverkiezingen op 14 oktober 2018 : omdat er te veel (60%) oppositie was tegen het beleid. Er zouden immers geen verkiezingen nodig zijn geweest als er tegen het beleid geen oppositie was. Niet minder dan 71 kandidaten over 3 verschillende lijsten ( GROEN , CD&V , sp.a ) wilden af van het Bestuur Klaver-NVA , LVB-open-VLD 

De winnaar is geworden :  ↴                          (In Vlaams-Brabant N-VA, CD&V en Open Vld zonder Groen, sp.a, UF, Vlaams Belang.)

                       opnieuw Klaver: NVA     ↴     zonder LVB-open-VLD

                                                         slogan : 'wij hebben goesting'     

                                                                                                         beleid : Steenokkerzeel Vlaams - Leefbaar - Bruisend

Ondertussen : 27/11/2018 : anderhalve maand later : In de gazet : In eerste instantie werkt de partij voort aan eerder goedgekeurde projecten zoals de verbouwing van de Sint-Cajetanusschool in Perk, de aanpak van de schoolomgeving rond Tilia in Melsbroek, de kinderopvang in het centrum van Steenokkerzeel en de bouw van nieuwe lokalen van de Chiro van Perk en de speelpleinwerking.

Het nieuwe (Bestuur) 2019 : “Daarnaast zal het project Den Dam, waar voetbal, tennis en petanque een onderkomen zullen krijgen, volgend jaar opgestart worden”, aldus nog Ryon. “Voorts beschikken we na Nieuwjaar eindelijk over een schepen van Erfgoed en Patrimonium, broodnodig in een gemeente met zoveel kerken, kastelen en andere erfgoedwaardige gebouwen. Andere belangrijke pijlers zijn de verdere uitbouw van een tragewegennetwerk, het behoud van de open ruimtes, de aanleg van veilige voet- en fietspaden en het niet-verhogen van de belastingen.”

Ernstig ? Om te lachen                      aanvang 2019