< Home 

Steenokkerzeel area


De Joenkaaid     Scouts Sint-Lutgardis      Chiro Hamburgers      Scouts Perk      Chiro Pechies Perk      Chiro Splinter Melsbroek      Jeugdhuis Blizzard

  (1)Jeugdclub Echo vzw  

Meer terzake:

1: Koekoek, heeft Jeugdclub Echo  een website? Immers, niet iedereen heeft FB. Tot genoegen. 24/9/18 11h40 

Helaas : 

er is géén voorziening om te Zwemmen : tip: https://www.sportoase.be/nl/philipssite


DANS-AREA

27/10/20118 Chirofuif Melsbroek ----- Een bangelijke fuif in de parochiezaal van Melsbroek voor iedereen dat zin heeft om de beentjes eens goed los te gooien. Dus heb je zien om nog eens het beste van jezelf te geven kom dan zeker 27 oktober lang in de parochiezaal van Melsbroek.

------ vorige : gewist


Verkiezing te Steenokkerzeel 1820?

Inderdaad.

Er waren Gemeenteraadsverkiezingen en Provincieraadsverkiezingen op 14 oktober 2018 : omdat er te veel (60%) oppositie was tegen het beleid. Er zouden immers geen verkiezingen nodig zijn geweest als er tegen het beleid geen oppositie was. Niet minder dan 71 kandidaten over 3 verschillende lijsten ( GROEN , CD&V , sp.a ) wilden af van het Bestuur ( Klaver-NVA , LVB-open-VLD )                     De winnaar :